Wie het over een duurzaam Castricum heeft komt al snel uit bij Maarten Nijman. Naast voorzitter van het lokale initiatief Transition Town Castricum, is hij ook nog eens voorzitter van de werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de Ondernemersvereniging Castricum (OVC). In die hoedanigheid organiseert hij op maandag 21 september een symposium over afval met als thema: ‘Wat kan afval u opleveren?’

Maatschappelijke verantwoord ondernemen: een ingewikkeld thema?

Maarten vertelt me dat men vaak denkt dat MVO een ingewikkeld thema is waar je mensen maar moeilijk van kunt overtuigen. “MVO is een erg breed begrip en daardoor soms moeilijk uit te leggen. Om wat meer richting en focus te creëren, hebben we daarom binnen de MVO-werkgroep een vijftal pijlers opgesteld.” Deze pijlers zijn (1) energie; (2) coöperatief; (3) ecologie; (4) economie en (5) human capital. “MVO gaat over energie opwekken of besparen, over samenwerken, respect voor natuur en milieu, het ontwikkelen van de lokale economie en het streven naar kansen op de arbeidsmarkt voor ieder mens. Een erg breed, maar wel heel belangrijk thema binnen onze huidige maatschappij.”

Binnen de ondernemersvereniging bestonden er gelukkig geen vooroordelen over MVO, vertelt Maarten me. “Sterker nog: MVO stond al op de agenda voordat ik actief werd binnen de ondernemersvereniging.” Dit maakte Maarten erg enthousiast om de MVO-werkgroep vorm te gaan geven samen met een aantal medestanders. “Samen hebben we de grote lijnen uitgezet en hebben we het eerste symposium over afval georganiseerd.”

Afval: herkenbaar en zichtbaar voor iedere ondernemer

“We hebben gekozen om het spits af te bijten met een symposium over afval. Afval is namelijk voor iedere ondernemer herkenbaar én zichtbaar: we hebben tenslotte allemaal afval.” Maarten vertelt me dat het thema ook veel aanknopingspunten voor besparingen biedt. “We kunnen veel van elkaar leren op het gebied van afval. Als ondernemer kun je namelijk veel slimmer met afval omgaan, bijvoorbeeld door samen te werken.”

Dit maakt me nieuwsgierig welke veranderingen Maarten hoopt te zien. “Ik vind het waardevol als ondernemers de samenhang gaan zien. Niet ieder op z’n eigen eilandje dus. En het gaat volgens mij ook veel verder dan alleen het financiële gewin. Ondernemers kunnen naar hun processen kijken en in ketens denken. Het afval van de ene ondernemer kan letterlijk de grondstof zijn voor een andere ondernemer. Samenwerken kan dan heel veel opleveren.”

Hoe staat Castricum ervoor?

Het symposium is voor Maarten ook gelijk een kans om samen te kijken hoe we er als ondernemend Castricum voor staan. “Op basis van cijfers van TU Delft kunnen we onze gemeente vergelijken met andere gemeenten in Nederland. En natuurlijk kan dit ingedeeld worden per type ondernemer en per branche.” Om hier meer over te vertellen heeft de werkgroep Jan-Henk Welink van de TU Delft uitgenodigd een presentatie te geven. “Hij geeft landelijk veel workshops over afval en is een bekende naam binnen zijn vakgebied. Hij kan ons veel inzicht geven in het thema afval en of Castricum het een beetje goed doet ten opzichte van andere gemeenten.”

Ben je nieuwsgierig hoe Castricum ervoor staat? Meld je aan voor het symposium via Marianne Vollers. De avond is maandag 21 september in het gemeentehuis van Castricum en begint om 19.30 uur.